Vinter på gården

På denne tiden av året har vi følgende tilbud:

  • Besøksgård for skole
  • Kurs- og møtelokaler
  • Lelighet, rom, Bed & Breakfast
  • Salg av ved, honning og lammeskinn
  • Utleie av badstuen ved Isesjø

20160121_151232

 

 

inn-pa-tunet-logoer

Vårt lammekjøtt og vårt korn er godkjent økologisk gjennom Debio. Vi bruker ikke plantevernmidler eller kunstgjødsel, og tar en rekke andre miljø- og dyrevelferdshensyn. Vi tar opp bestillinger på lammmekjøtt i august for levering i september-oktober.

I vår besøksgård har vi faste grupper og dagsbesøk fra skoler og barnehager. Pr. mars 2016 har vi noe ledig kapasitet.

Vårt tilbud er sertifisert i Matmerk sin godkjenningsordning Inn på tunet. Dette innebærer at vi oppfyller kriteriene for kvalitetsikring av tilbud på gårdsbruk, rettet mot skoler, barnevern og andre offentlige virksomheter.

Norsk Økoturisme

Vi er sertifisert som økoturismebedrift og medlemmer i Norsk Økoturismeforening. Dette innbærer at ivaretar en rekke betingelser knyttet til miljøvennlig og bærekraftig drift. I tillegg forplikter vi oss til å bidra til økt kunnskap om lokal kultur og natur, med fokus på at livsmiljøer for sårbare arter ikke forringes av vår virksomhet. Vi leier ut hyttetunet Fjeldvang og har Bed&Breakfast.