Velkommen til Fjeld gård!

Økologisk landbruk med Blæset sau.

Naturopplevelse, overnatting ved innsjøen eller i gårdstunet.

Opplevelser for barn og unge.