Inn på tunet – skole og arbeidstrening

Arbeidstrening:

  • Kompetanse, trivsel og mestring

  •  Praksisplass for deg med interesse for dyr og natur

    Fra august 2018 samarbeider vi med Sarpsborg kommune, enhet utvikling og velferd om å tilby praksisplasser til unge som er et sted mellom videregående og arbeidsliv/egen bolig. Tilbudet har egen arbeidsleder, og det gis individuell veiledning. Arbeidsoppgavene er det som skal gjøres på gården gjennom året, både med dyra i 4H gården, uteanlegget og i skogen.

Gården som pedagogisk ressurs:

  • Mestring og trivsel

  • Læring gjennom opplevelser

  • Fellesskap og inkludering

  • Trygge voksne og omgivelser

Fjeld gård er en tilrettelagt Inn på tunet gård som har åpent alle skoledager i året. kl. 8.30-14.00. Vår besøksgård er for alle, men du må alltid avtale besøket på forhånd.

Vi har fra 1996 samarbeidet med kommunene rundt oss med å gi barn og unge gode opplevelser. Vi samarbeider også med Fylkeskommunen gjennom Skjeberg Folkehøyskole som har lagt noe av undervisningen her. Blant annet har elever fra Folkehøyskolen tatt noen av bildene til hjemmesiden vår. Sarpsborg kommune disponerer gården som alternativ skolearena for elever i grunnskolen. Steinerskolen i Fredrikstad har i mange år besøkt gården til klassebesøk.

Hva får elevene være med på?

I våre skoletilbud får elevene muligheten til å være med på mange ulike lærings- ogg opplevelsesaktiviteter i tilknytning til det som skjer ved gården, enten det er i gårdstunet, i stallen, i fjøset, på verkstedet, i grønnsakshagen, i bigården, i skogen eller i båt eller kano på vannet.

I parsellhagen har vi en egen parsell for skolene, og her er det mulighet for å følge gulrøtter og pastinakk fra frø til ferdig tilberedt matrett!

Elevene får delta i stell og foring sammen med oss som driver gården. Nærkontakt med dyra er viktig, og selv om gårdshunden Molly er mest populær så er det også mulighet for til og med  bli kjent med bier på tomannhånd. Ponnien Frøya trenger også stell og kos hver dag, og selvfølgelig sauer, gjess og høns.  Kanskje kommer en kylling ut av egget sitt, eller et lam bli født den dagen du er på besøk? Seneste tilskudd i besøksgården er to hyggelige kaniner, Leona og Petra.

Vi har valgt å dele hverdagen og arbeidet på gården med de som kommer hit til enhver tid. Dermed er det mange barn og voksne som hører til her. Vi har mange kollegaer!

Friluftsliv og matlaging over bålet er en viktig og samlende aktivitet med mange muligheter for læring i mange fag  og emner på alle trinn i grunnskolen.

Isesjø er like ved og brukes mye. Vår og høst med roing, padling og fiske, om vinteren med skigåing, skøyte og sparkstøtting når isen er trygg.

 

I tillegg har vi BMX sykling, hyttebygging og andre aktiviteter som varierer med årstiden. Vi har også ulike verksted hvor det jobbes med ulike materialer.

Kvalitetssikring

Vi er sertifisert i Matmerk som en godkjent Inn på tunet gård. Dette innebærer at vi har et godkjent system for kvalitetssikring og at vi har jevnlige revisjoner gjennom Matmerk.

Vi arbeider aktivt med helse, miljø og sikkerhet (HMS) både i forhold til gårdsbruket, skolen og reiselivsaktivitetene, for at gården skal være et trygt sted for alle som ferdes der.

Vi stiller som krav at de voksne som følger elevene hit setter seg inn i sikkerhetsforskriftene som gjelder her.

Skolestua

I Skolestua finnes en bakerstue/kjøkken med plass til 10-15 personer. Her starter gjerne skoledagen for elever som er på dagsbesøk, med en fortelling, samtale eller presentasjon på skjerm. Bakerstua har en murt bakerovn for vedfyring og lokalet brukes utenfor skoletiden til kurs, møter og andre arrangementer.

1. etg, i skolestua har eget toalett i tilknytning til garderoben/utstyrslageret like ved, hvor man også kan låne varmedresser, støvler og annet som kan trenges på en uteskoledag. Her finnes også 2 smårom som for tiden brukes som kontor og lager for skolemateriell.

Med inngang fra verandaen finnes et luftig oppholdsrom/klasserom med åpen kjøkkenløsning i andre etasje. Her er det sofakrok, arbeidsplasser for elever, lagerrom og bad med wc/dusj.

Parkering/snuplass.

Skifterom med wc/dusj for personale.

Halvor og Lena eier Fjeld gård, men driver den sammen med mange andre!

1 (1)Lena Söderlund har sin pedagogiske grunnutdanning fra Lärarhögskolan i Härnösand i Sverige, 1. og 2. avd. spesialpedagogikk fra Høgskolen i Østfold samt 2-årig mastergrad i spesialpedagogikk fra Universitetet i Tromsø. Hun har også videreutdanning Regionsenter for barn og unges psykiske helse ved NTNU 2012. Lena har arbeidet med barn og unge i ulike sammenhenger fra 1979, ved siden at hun har drevet Fjeld gård sammen med Halvor. Hun er for tiden ansatt som pedagog i 80% stilling i Sarpsborg kommune, med ansvar for den alternative skolearenaen på Fjeld gård.

Halvor Fjeld er bonden på gården og skogtekniker fra Statens Skogskole på Steinkjer og i tillegg utdannet instruktør fra Skogbrukets Kursinstitutt. Han har også en rekke etterutdanningskurs innen håndverksfag.  Halvor har undervist ungdom og voksne i over tyve år i praktiske fag. Halvor er mentor for arbeidsleder og praktikanter.

De andre voksne som elevene møter her er lærere, spesialpedagoger, miljøarbeidere og skoleassistenter fra skolene i kommunen. Ute vil de også møte håndverkere og andre medarbeidere som utfører oppdrag ved gårdsbruket.

 

Andre oppdrag!

Praksis

Vi er et av Høgskolens mange praksisteder og elevene vil i løpet av skoleåret møte studenter fra Høgskolen i Østfold. I perioder har vi mulighet til å ta imot ungdom som trenger arbeidspraksis. Vi har også hatt et mangeårig samarbeid med Steinerskolen som kommer med klasser for å besøke gården.