Rødkoller ankommet gården!

Rødkollene til Gunhild og Bent Dangstorp er på sommerferie her! De har funnet sin plass i solen…når de ikke rusler på beiteområdene rund Isesjø da..