Hageparsell

Hageparsell

Vil du dyrke dine egne økologiske grønnsaker? Vil du få litt råd og tips for å komme igang? Vil du bli kjent med andre som har samme interesse?

Vi har satt av et område til parsellhage, hvor du kan leie en stor eller liten hageparsell, alt etter behov og ønsker.

Vi prøver å få til et kurs for alle som vil bli med i parsellhaveg, ta kontakt så kan du bli med!