Skole og besøksgård

Vi er en besøksgård for barn og unge!

Fjeld gård er en tilrettelagt besøksgård som har åpent alle skoledager i året. kl. 8.30-14.00. Kun avtalte besøk. På bildet over er det Skjeberg Folkehøyskole som har lagt undervisningen til gården for et par dager.

 

Vi har naturbaserte aktiviteter i tilknytning til gårdsbruket, dyreholdet, kjøkkenhagen og naturområdene ned mot egen strandlinje og fiskecamp ved Isesjø. Selv om det er flere grupper her den samme dagen er det ikke noen trengsel, men heller en positiv opplevelse å se hva de andre driver med. Hver gruppe får sin faste utebase, med bålmuligheter. Innebase kan leies etter behov.

Vi tilbyr veiledning og forslag til innhold i skoledagen utfra skolenes egne behov. Vi har med tiden skaffet oss erfaring med å tilrettelegge tilbud for ulike brukergrupper.

Vår besøksgård er for alle, men det forutsettes en forhåndsavtale. Det er dessverre ikke anledning til å komme uanmeldt, av hensyn til de som allerede har tinget plass for sine elever.

birøkting

Hva får eleven være med på?

20160407_200707

I våre skoletilbud får elevene muligheten til å være med på mange ulike lærings- ogg opplevelsesaktiviteter i tilknytning til det som skjer ved gården, enten det er i gårdstunet, i stallen, i fjøset, på verkstedet, i grønnsakhagen, i bigården, i skogen eller i båt eller kano på vannet.

juni2010 052torsdag 07-08 007

I tillegg har vi BMX sykling, skøytegåing, hyttebygging og andre aktiviteter som varierer med årstiden. Vi har også formingsaktivitetr innen tre-, tekstil- og metall.

Kvalitetssikring

Vi er sertifisert i Matmerk som en godkjent Inn på tunet gård. Dette innebærer at vi har et godkjent system for kvalitetssikring og at vi har jevnlige revisjoner gjennom Matmerk.

Vi arbeider aktivt med helse, miljø og sikkerhet (HMS) både i forhold til gårdsbruket, skolen og reiselivsaktivitetene, for at gården skal være et trygt sted for alle som ferdes der.

Vi stiller som krav at de voksne som følger elevene hit setter seg inn i sikkerhetsforskriftene som gjelder her.

Lokaler

Fjeld gård har lokaler som egner seg til offentlig bruk både i Farmorhuset og i Skolestua.

Farmorhuset

Her er det plass til deg som kommer på besøk en gang i blant. En koselig stue, et romslig bord, litt leker og formingsmateriell. I tillegg et lite kontor som kan benyttes av voksne og barn etter behov. Lokalene brukes til møter/kurs og arrangementer utenfor skoletiden.

Skolestua

skolestua

I Skolestua finnes en bakerstue/kjøkken med plass til 10-15 personer. Her starter gjerne skoledagen for elever som er på dagsbesøk, med en fortelling, samtale eller presentasjon på skjerm. Bakerstua har en murt bakerovn for vedfyring og lokalet brukes utenfor skoletiden til kurs, møter og andre arrangementer.

1. etg, i skolestua har eget toalett i tilknytning til garderoben/utstyrslageret like ved, hvor man også kan låne varmedresser, støvler og annet som kan trenges på en uteskoledag. Her finnes også 2 smårom som for tiden brukes som kontor og lager for skolemateriell.

Med inngang fra verandaen finnes et luftig oppholdsrom/klasserom med åpen kjøkkenløsning, sofakrok, arbeidsplasser for elever, lagerrom og bad med wc/dusj.

 

Parkering/snuplass.

Skifterom med wc/dusj for personale.

Kompetanse

Lena Söderlund har sin pedagogiske grunnutdanning fra Lärarhögskolan i Härnösand i Sverige, 1. og 2. avd. spesialpedagogikk fra Høgskolen i Østfold samt 2-årig mastergrad i spesialpedagogikk fra Universitetet i Tromsø. Hun har også videreutdanning Regionsenter for barn og unges psykiske helse ved NTNU 2012.

Lena har arbeidet med barn og unge i ulike sammenhenger fra 1979, ved siden at hun har drevet Fjeld gård sammen med Halvor. Hun er for tiden ansatt som spesialpedagog i 80% stilling i Sarpsborg kommune, med ansvar for den alternative opplæringsarenaen på Fjeld gård.

Halvor Fjeld er bonden på gården og skogtekniker fra Statens Skogskole på Steinkjer og i tillegg utdannet instruktør fra Skogbrukets Kursinstitutt. Han har også en rekke etterutdanningskurs innen håndverksfag.  Halvor har undervist ungdom og voksne i over tyve år i praktiske fag, og er den som tar imot grupper som er på gårdsbesøk.

De andre voksne som elevene møter her er lærere, spesialpedagoger, miljøarbeidere og skoleassistenter fra skolene i kommunen. Ute vil de også møte håndverkere og andre medarbeidere som utfører oppdrag ved gårdsbruket.

1 (1)

Andre skoler og oppdrag

Vi er et av Høgskolens mange praksisteder og elevene vil i løpet av skoleåret møte studenter fra Høgskolen i Østfold. I perioder har vi mulighet til å ta imot ungdom som trenger arbeidspraksis. Vi har også et mangeårig samarbeid med Steinerskolen som kommer med klasser for å besøke gården.